Libyen: ”Rebellers” övergrepp, NATO:s bombningar av civila förtigs av svenska massmedier

6 Okt

Plundring, mord och terror – det är vad som väntar invånarna i de byar och städer som faller i NTC-arméns händer. Om detta vittnar många utländska observatörer. En artikel om Libyen i dagens Los Angeles Times bär den svarta rubriken:

”Libyen: Soldaterna plundrar och bränner i utkanten av Khadaffis hemstad.” (”LIBYA: Fighters loot and burn on outskirts of Kadafi’s hometown.”)

Detta är också något som erkänns av företrädare för NTC-armén.

En NTC-soldat uttalar sig i dagens Los Angeles Times. Han omvittnar att NTC-soldater ”bränner hus, stjäl guld och skjuter boskap.”

En NTC-befälhavare från Benghazi bekräftar för nyhetsbyrån AFP i en artikel som publicerades igår att NTC-soldater ägnar sig åt plundring av erövrade orter.

Ruth Sherlock från Los Angeles Times har på plats i Qasr Abu Hadi, en by utanför Sirte som NTC intog häromdagen, blivit vittne till dessa övergrepp. Hon skriver:

”Rök stiger mot skyn medan soldater, mest från den västra libyska staden Misurata, kastar bensinbomber och granater in i övergivna bostäder i byn, där de flesta invånarna tillhör den störtade ledarens Kadafa-stam. Viftande med sina vapen, bogserade soldater från Misurata bort en Ford Mustang från ett garage. Andra soldater lastade en Chevrolet av sen modell på ett lastbilsflak.”

En reporter från nyhetsbyrån AFP (Agence France Press) skildrar också hur NTC-soldaterna agerar i Qasr Abu Hadi:

”AFP-reportern såg flera hus i Qasr Abu Hadi bli plundrade… Triumferande revolutionssoldater hoppade ur sina 4X4-bilar och strömmade in i byn där de letade igenom husen innan de tog några i besittning och satte eld på andra.”

Enligt vad AFP-reportern rapporterar, ser det ofta ut så där NTC-armén drar fram:

”Liknande scener utspelas i andra städer och byar som erövrats av NTC-soldaterna under de senaste månaderna.”

AFP-rapporten fortsätter:

”NTC-soldaterna fortsatte sin ’rensning’ medan det smattrande ljudet av automateld hördes och rök från brinnande hus steg mot himlen. En 4X4 dundrade fram i våldsam fart och stannade med skrikande bromsar. Arga soldater satt på flaket. ’Vad gör ni här?’ frågade en av dem AFP-journalisten medan de andra tittade på hans bil. En kort förklaring, och de rivstartar och dundrar vidare medan de svär på att ’ta bort alla gröna flaggor från hustaken’. Vid en husrad längre bort ser vi samma grupp öppna eld med Kalasjnikovs framför ett hus, för att sedan aggressivt sparka in ytterdörren.
Längre ned på en annan gata får en NTC-krigare med en yxa i handen syn på [bybon och oljearbetaren] Abdelrahman. ’Har ingen lärt dig att hälsa?’ vrålar han ilsket. Skakande av skräck rusar oljearbetaren iväg därifrån, i riktning ut mot öknen.”

Att det ser likadant ut på plats efter plats som NTC-armén ockuperat, har vi i Klassperspektiv tidigare gett flera belägg för – både i form av referat till artiklar av reportrar på plats och i form av filmklipp och bilder. Abigail Hauslohner rapporterar i senaste numret av Time (5 oktober) från Gawaleesh, en ort i Nafusabergen i västra Libyen där merparten av invånarna påstods vara sympatisörer till Khadaffi – i motsats till grannorten al-Qala. Hauslohner fann orten helt tom på invånare, som ”en spökstad”, och skriver:

”Graffitin på husväggarna visar tydligt vilka som nu har makten. ’Al-Qala är era herrar’, står det på ytterväggen till en plundrad affär. ’Detta är vad som händer alla som säljer ut sitt land’, står det på en annan husvägg. För Gawalees har priset för att stödja Khadaffi – i vilken utsträckning det nu var – betalats. Staden är spöklik och helt tyst; dörrarna till bostäder och affärer har slitits upp av kulkärvar, husens innandömen har plundrats och vandaliserats. Det enda ljud som hörs är det som uppstår från gångjärnen till metalldörrar som svänger i vinden.”

Det är inte förvånande att invånarna i Sirte bjuder ett så desperat motstånd för att hålla NTC-soldaterna borta. Och trots övermakten lyckas de försvara sin stad. Enligt de senaste rapporterna har de ännu en gång lyckats hejda NTC-arméns anstormning.

Flera oberoende rapporter intygar att det inte är Khadaffi-soldater, utan vanliga Sirte-invånare som med vapen i hand slåss för att hålla NTC-armén borta från sin stad.

Nyhetsbyrån AP skriver från utkanten av Sirte:

”Många av de som flyr från Sirte säger att det hårdnackade motståndet mot de revolutionära soldaterna som nu i tre veckor sedan försökt tränga in i Sirte inte kommer från Khadaffis militärförband, utan från stadens invånare själva som anmält sig frivilligt för att försvara sin stad med vapen i hand.”

En kvinna som flytt från Sirte citeras den 4 oktober i en AP-artikel apropå de som försvarar Sirte:

”Det är vanliga människor, allihop!”

Al Arabiya har – intressant nog – fått tag på en amerikan som slåss i NTC-armén vid Sirte.

Denne amerikanske NTC-soldat citeras apropå slaget om Sirte:

”Det kommer att ta ett tag. (På grund av) krypskyttarna tillfogas vi många förluster.”

Enligt de senaste rapporterna har NTC:s offensiv mot Sirte inte bara hejdats, utan dessutom har stadens försvarare lyckats genomföra ett motanfall.

Khadaffi-trogna källor har länge talat om en tilltagande motoffensiv mot NTC i olika delar av Libyen, och att NTC ska ha drivits ut ur flera städer. Kriget i Libyen är draperat i krigspropaganda, så det kan ofta vara svårt att få klarhet i vad som egentligen stämmer. Men vi har tidigare fått bekräftelse på att NTC-styrkor utsatts för anfall på platser som Ras Lanuf (mellan Benghzi och Sirte) och Ghadames i västra Libyen. Nu kommer också bekräftelse från NTC på att NTC-styrkor blivit attackerade i städerna Ragdalin och Zuwarah samt de intilliggande orterna Al-Jmayl, Al-Asah och Al-Ajaylat – alla i västra Libyen. NTC erkänner att Fathi al-Idrissi, en NTC-befälhavare, dödades i attacken mot Zuwarah.

Det kommer också mer och mer kritik utifrån mot NATO:s bombningar, som stödjer NTC:s militöra operationer mot de belägrade städerna – även om svenska mainstream-medier fortfarande tiger om detta. Herve Bar och Rory Mulholland från nyhetsbyrån AFP skriver:

”Många av de tusentals invånare [i Sirte] som flytt från staden säger att den största faran för dem inte var Khadaffi-lojalister [sic] utan bomber som fälldes från luften och granater som NTC-soldater skjuter in i deras Medelhavsstad.”

Bar och Mulholland fortsätter:

”Internationella hjälparbetare säger att NATO-bombningarna ibland gör precis tvärtemot vad det är meningen att de ska göra i staden som var ungefär 100 000 människors hem innan den libyska revolutionen startade i februari.
På frågan om NATO uppfyller sitt uppdrag att skydda civila, svarade en hjälparbetare, som bad att inte citeras med namn eftersom han inte hade tillåtelse att uttala sig offentligt: ’Det verkar inte så.’
’Det är mycket urskillningslös eldgivning’, sade han, och tillade att många invånare och läkare som han talat med hade klagat på de dödliga resultaten av NATO:s flyganfall.”

Såväl utländska observatörer som NTC-företrädare intygar att NTC-arméns framgångar är helt beroende av NATO:s bombanfall. Till och med CNN intygar i dag detta:

”Med hjälp av fortsatta flyganfall av NATO lyckades NTC-trupperna tränga in i staden på onsdagen och erövrade det södra distriktet Bouhadi.”

Enligt vad Internationella Röda Korset nyligen informerade den Katolska Missionärsbyrån Misna om, har lasarettet i Sirte ”blivit träffat flera gånger av NATO:s och NTC:s bombardemang”.

Steven Anderson, som koordinerar en Rödakorsmission i Sirte, citeras av den italienska nyhetsbyrån AGI:

”Den humanitära situationen är dramatisk. Delar av lasarettet är svarta av explosionerna och träffade av kulor.”

Intressant nog har NATO:s generalsekreterare, Anders Fogh Rasmussen, en helt annan bild. Han – vars organisation påstår sig ha ingripit i inbördeskriget i Libyen för att ”skydda civila” – citeras i medierna idag:

”Hotet mot civila håller på att minska.”

Att NATO faktiskt bär huvudansvaret för det civila lidandet, för hotet mot de civila i Libyen – i ett flagrant brott mot FN-resolution 1973 – är något som svenska mainstream-medier fortfarande inte nämner.

En person som hörsammat vår uppmaning att höra av sig till medierna om detta, har kontaktat oss och berättat att han fått svar från TV 4-nyheterna, som menar att TV 4-nyheterna hade ett ”längre reportage om detta” den 2 oktober.

Låt oss skärskåda detta: Det ”längre reportaget” varade i två och en halv minut. Där berättade TV 4-nyheterna att ”Röda korset uppger” att människor i Sirte ”dör i brist på vård”. Men ingenting sägs om NATO:s direkta skuld – och ännu mindre vad det innebär av brott mot FN-resolution 1973 och internationell rätt.

Istället berättar TV 4-nyheterna att ”styrkor lojala med Khadaffiregimen biter sig fast” i Sirte. (Ingenting om alla som intygar att det är stadsborna själva som försvarar sin stad, ingenting om det som andra NTC-erövrade städers öde säger om vad Sirte-borna kan vänta sig om NTC-armén erövrar deras stad.) TV 4-nyheterna berättar att Sirte ännu inte intagits, och som enda förklaring till detta säger man:

”Enligt det nationella övergångsrådet beror det mycket på att Khadaffilojalisterna placerat sina artilleriställningar och soldater mitt bland civilbefolkningen i anslutning till bland annat bostadshus och sjukhus.”

Man kan med fog fråga sig varför TV4-nyheterna väljer att låta den angripande sidan förklara situationen! Det kunde vara på sin plats att fråga dels om den ena krigförande partens påstående om sin fiende stämmer (har Sirtes försvarare något val, när NATO och NTC för in kriget i deras stad?), och dels varför NATO och NTC över huvud taget anfaller denna stad. Men där sviker TV4-nyheterna, som istället lägger till:

”Och levnadsvillkoren för de invånare som saknat möjlighet att fly riskerar att förvärras än mer.”

Detta är verkligen inte att berätta den osminkande sanningen av det internationella brott som begås mot civilbefolkningen i Libyen, med Sveriges medverkan.

Det måste vara fler som kräver att medierna uppmärksammar det flagranta brott mot FN-resolution 1973 som NATO och den svenska regeringen begår dagligen – som vi skrev på Klassperspektiv i vårt förra inlägg!

Om solidaritet någonsin behövs, så är det nu!

Tillbaka till Klassperspektivs huvudsida

Annonser

2 svar to “Libyen: ”Rebellers” övergrepp, NATO:s bombningar av civila förtigs av svenska massmedier”

 1. Erik H 6 oktober, 2011 den 11:44 e m #

  För sex år sedan tog Anders R Olsson i en debattartikel upp problemet med undantagsreglerna i Tryckfrihetsförordningen där han konstaterar att: ”Enligt svensk grundlag blir Tryckfrihetsförordningen, TF, nämligen starkt begränsad då landet går i krig – och den dag svenska soldater skickas iväg för att med bomber och skjutvapen åstadkomma fred, frihet eller jämlikhet någonstans i världen så är vi utan tvekan i krig.”

  Om det nu är så att media inte kan förmedla uppgifter därför att de inte får så måste det vara högsta prioritet att belysa detta faktum innan man väljer mål och medel för att bekämpa mörkläggning och rena lögner.
  Det är snarare våra lagstiftare, dvs de som fattat besluten om Sveriges medverkan i anfallskrig utomlands som ska stå till svars även för undanhållande uppgifter som i fredstid vore en självklarhet att publicera fritt.

  Jag finner inte att Anders R Olsson fått svar på sina frågor och de är så pass viktiga att det behövs en offentlig utredning.
  Kanske man kan börja med att aktivera polisens utredare med en anmälan mot våra politiker för medhjälp till folkmord i Libyen?

  http://www.tffr.org/articles/0523_pangtf.htm

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_R_Olsson

 2. Kerstin 7 oktober, 2011 den 12:29 f m #

  Fasansfullt, och svenska media, de stora drakarna såväl som Svt, verkar lydigare och underdånigare än tom de värsta engelska och amerikanska media är. Hotas deras journalister eller ansvariga utgivare av fängelse om man berättar sanningen – eller?

  Och inte ger ”rebellerna” någon vidare bra reklam för den ”sanna kommunistiska/folkliga revolutionen”.

  Jag mejlade inte TV4, som jag inte kan se, men övriga redaktioner, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet och GP har varit tystat som muren, inte ens ett intetsägande ”tack för dina synpunkter”. Vet inte hur man ska tolka det. Som att de vet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: